Kurs Motorowodny - lipiec 2022 r.


Wpłaty za szkolenie można dokonywać przelewem (tytuł: STERNIK, Imię Nazwisko) na konto:

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Wyszogrodzka 1A, 09-402 Płock
Bank Pekao S.A
nr. konta: 96-1240-3174-1111-0000-2890-2247

lub podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.